Genetski testovi

Do sada su  Neinvazivni Prenatalni Testovi, NIPT, “skenirali” i detektovali samo abnormalnosti hromozoma – neki samo tkzv numeričke/aneuploidije, oni…

Genoma Group sa ponosom objavljuje da je od sada dostupan prvi neinvazivni prenatalni test (NIPT) koji je u stanju da detektuje genetske mutacije kod fetusa!

Tumor se danas smatra patološkim stanjem sa genetičkom komponentom koje se javlja kada je rast ćelija van kontrole. Ćelije našeg tela primaju signale koji im govore…

Izvanredni napredak u području genetike i biotehnologije u poslednjih nekoliko godina je otvorio put za iščitavanje informacija koje nosi ljudska DNK, genom. Naime ,…

U poslednjih nekoliko godina, veliki napredak postignut u području genetike i biotehnologije postavio je temelj za čitanje i razumevanje informacija koje su sadržane…

je neinvazivni prenatalni test koji detektuje aneuploidije i strukturne promene hromozoma fetusa, kroz analizu fetalne slobodne DNK iz uzorka krvi trudnice.