BRZI TEST ZA DOKAZIVANJE TRUDNOćE ODREđIVANJEM NIVOA Bhcg IZ KAPI KRVI

BHcg brzi testovi

Sa brzim rezultatima kao osnovom za kliničko praćenje, lekari su dobili ovlašćenje da donose brze odluke o tretmanima što dovodi do boljeg ishoda lečenja pacijenata. Primenom efikasnijeg procesa dijagnostikovanja sa manje koraka i potrebnog vremena za njegovo sprovođenje, lekari I pacijenti dobijaju prave rezultate u pravo vreme.

Zato su lekari i pacijenti na ovim prostorima sa zadovoljstvom primili informaciju da su im od nedavno na raspolaganju profesionalni brzi testovi za odredjivanje BHcg iz krvi, proizvodjača NG Biotech iz Francuske.

Određivanje Bhcg iz krvi je do sada bilo moguće samo u laboratorijskim uslovima, ali je od sada to dostupno i putem ovog testa NG-BHcg, a vreme dobijanja rezultata je samo 5 minuta! Na ovaj način ce sve nove trudnice, već osmog dana od začeća, moci da dobiju potvrdu trudnoće iz samo jedne kapi krvi, profesionalnim testom, bez potrebe provere obzirom da je tačnost ovog testa identična sa onom u laboratorijskim uslovima! Takodje, lekari su sada u mogućnosti da reše mnoga stanja za koje je prepreka bila nepoznanica postojanja ili ne trudnoće.

sidebar image