AGENDIA

MammaPrint/BluePrint će pomoći vama i vašem lekaru:

 • da odlučite da li je priroda vašeg kancera takva da možete bezbedno da izbegnete hemoterapiju (MammaPrint testom)
 • da BluePrint testom precizno definišete subtip vašeg kancera
 • u odabiru pravog načina tretmana vašeg kancera

Nezavisne studije su pokazale da je od svih pacijenata koji su bili usmereni na hemoterapiju a na osnovu dosadašnjih kliničkih parametara, čak 46%, posle testiranja MammaPrint testom, reklasifikovano u grupu koja ne bi trebala da primi hemoterapiju, dok je posle testiranja BluePrint testom čak 23% pacijenata reklasifikovano u drugu podgrupu/subtip, dakle samim tim im je redefinisan i tretman.
Pogledajte studije koje su u toku.

Šta su MammaPrint + BluePrint?

MammaPrint i BluePrint su testovi koji mogu biti naručeni od strane vašeg doktora radi boljeg razumevanja specifičcnosti vašeg kancera dojke. To su tzv. genomski
testovi i oni analiziraju aktivnosti gena u okviru svakog tumora ponaosob, na taj način pomažu predviđanju ponašanja tumora, odnosno kakvi tretmani potencijalno
mogu biti najefektivniji.

Kada se ovi testovi koriste neposredno po dijagnozi, mnoga pitanja u vezi s najboljim načinom vašeg lečenja mogu biti postavljena.

Ova informacija, kombinovana sa drugim rutinskim testovima, može pomoći u odlukama o najboljim terapijama za vas.

MammaPrint i BluePrint genomski testovi mogu vam pomoći kroz vaše putovanje sa kancerom dojke.

MammaPrint

MammaPrint analizira 70 gena u okviru vašeg tumora kako bi se odredilo da li se vaš kancer dojke može vratiti. Tumori se klasikuju kao genomski "Low Risk" (niskog rizika) ili "High Risk" (visokog rizika) za vraćanje - nema "sive zone", ili intermedijalnog (između) rezultata koji su česti kod drugih testova i mogu dovesti do nejasnih odluka za lečenje.
Uključenje nezavisne genomske informacije kliničkim i patološkim faktorima kao što su uzrast, veličina i stepen tumora, stanje limfnih žlezda, status hormonskih receptora i HER2, pomaže vama i vašem doktoru u odlukama da li će vam hemoterapija koristiti, ili je bolje izbeći je.

DEFINITIVNI ODGOVORI

MammaPrint određuje vaš kancer dojke ili kao "Low Risk" (niskog rizika) ili kao "High Risk" (visokog rizika) za njegovo vraćanje.

LOW RISK - MammaPrint “Low Risk” rezultat ukazuje da je mala verovatnoća da će se vaš kancer povratiti tako da nema značajne koristi od hemoterapije.

HIGH RISK - “High Risk” rezultat ukazuje da je veća mogućnost za vraćanje kancera tako da je verovatno korisno uključiti hemoterapiju.

BluePrint

BluePrint Molekularna subtipizacija analizira 80 gena i pomaže u otkrivanju sakrivene biologije tumora kako bi se odredilo šta pokreće rast tumora. Dalja klasikacija u jedan od četiri kategorije ili subtipova, Luminalan A ili B, HER2 ili Bazalni tip, pruža važnu informaciju vašem doktoru za određivanje vaše personalizovane terapije:

 • LUMINALAN - TIP: Ovi kanceri verovatno reaguju na hormonsku (anti-estrogen) terapiju.
 • HER2 - TIP: Ovi kanceri imaju tendenciju da rastu brže i vraćaju se, mada često mogu biti tretirani sa anti-HER2 targetiranim terapijama.
 • BAZALNI - TIP: Kanceri ovog tipa tipično ne odgovaraju na hormonsku ili anti-HER2 targetiranu terapiju. Imaju tendenciju da rastu brže.

BluePrint test je komplementaran MammaPrint testu. BluePrint molekularno subtipiziranje pruža informaciju više od onoga što je uključeno tradicionalnim testiranjem kancera dojke. Trenutno, ne postoji test ovakvoga tipa koji je komercijalno dostupan u bilo kojoj drugoj laboratoriji.

Zajedno MammaPrint and BluePrint pružaju najcelovitiji skup odgovora potrebnih za personalizovanje vašeg tretmana.

Rezultati iz MINDACT studije pružaju osnovu za uključivanje MammaPrint testa, sa najvišim nivoom dokaza, u kliničke vodiče tretmana širom sveta koje koristi vaš tim za tretman kancera.

LOW RISK

Na osnovu ove studije je potvrđeno da skoro 50% od svih pacijenata, klasikovanih sa visokim rizikom na povratak kancera dojke na osnovu samo kliničkih faktora, imaju nizak genomski rizik posle testiranja MammaPrint testom, dakle da neće imati značajnu korist od hemoterapije.

Pacijenti sa najčešćim tipom kancera dojke (ER/PR positive, HER2 negative, limph node negative) koji su klasikovani kao "Low Risk" MammaPrint testom, imaju skoro 98% šansi da budu bez metastaza u periodu od 5 godina kada su tretirani samo hormonskom terapijom.

Da li su MammaPrint i BluePrint testovi za vas?

MammaPrint i BluePrint su odgovarajući za vas ukoliko:

odgovarajući za vas

Molimo vas da obratite pažnju da se MammaPrint i BluePrint mogu primeniti nezavisno od etičke pripadnosti i bodi mas indeksa.

Pitanja koja treba razmotriti i pitati vašeg doktora:

 • Da li je važno za mene da shvatim da li postoji rizik od vraćanja kancera?
 • Da li je dobijanje jasnog odgovora Low Risk ili High Risk važno za mene?
 • Da li moje godine, etnička pripadnost ili težina imaju uticaj na rezultat?
 • Da li ovi testovi daju informaciju za određivanje neoadjuvantne (pre hirurškog zahvata) terapije?
 • Da li ovi testovi daju informaciju o određivanju dužine trajanja anti-estrogen terapije?
 • Da li će ovi testovi pružiti informacije za odlučivanje o hemoterapiji?
 • Da li ćete odrediti testiranje MammaPrint/BluePrint testom radi dobijanja važnih informacija neophodnih za definisanje mog lečenja?
testirana

 

MammaPrint je trenutno jedini test toga tipa koji je odobren od strane FDA za žene svih starosnih dobi. Ovaj panel od 70 gena je uključen u Vodiče od strane American Society of Clinical Oncology (ASCO) kao i od strane National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Ove preporuke od strane ASCO i NCCN su za pacijente koji su limph node pozitivni u ranoj fazi kancera dojke, bazirane na rezultatima MINDACT studije.

Informišite se još o značaju kontrole i ranog otkrivanja raka dojke

Za vise informacija pogledajte ovde ili nas kontaktirajte na tel: 0800 5050 51 i 011 425 2121 , ili putem emaila: info@genopharm.rs