O nama

Genopharm, kompanija koja je posvećena pružanju rešenja za personalizovanu zdravstvenu zaštitu, uspela je da uspostavi saradnju sa vodećim kompanijama u svetu u oblasti genetike, kao i u oblasti razvoja profesionalnih testova za brzo određivanje željenih vrednosti iz krvi.

Prateći savremene tokove u medicini, a uz konsultacije sa našim lekarima, učinili smo dostupnim najsavremenije dijagnostičke metode uz nadu da će im ove napredne promene pomoći u naporima da pomognu svojim pacijentima.

Genopharmu je drago da kao partner sa Laboratorija Genoma plasira PrenatalSafe, neinvazivni prenatalni test, koji je superioran u odnosu na druge generacije neinvazivnih testova, kao i na sve ostale testove iste generacije. Kroz naše partnerstvo sa Laboratorijom Genoma nadamo se da ćemo uspostaviti značajne napredne promene i pomoći ginekolozima u vođenju trudnoća.

Stručnost i ozbiljnost kojom pristupamo genetici - danas najuzbidljivijoj grani medicine, prepoznata je i u kompaniji "Agendia", lideru u oblasti genomskog testiranja. Tokom 2019.godine smo postali njihovi regionalni zastupnici tako da su MammaPrint i BluePrint, testovi koji se već nekoliko godina u Evropi koriste kod pacijentkinja sa novo dijagnostikovanim karcinomom dojke, postali dostupni kako u Srbiji, tako i u čitavom regionu.