Najnaprednija tehnologija

PrenatalSafe (NIPT) test je jedan od retkih sa CE-IVD certifikatom čime su potvrđeni kvalitet i reproduktivnost rezultata, uz  njihovu standardizaciju i veću pouzdanost

PrenatalSafe® (NIPT) test koristi najnapredniju tehniku MPS (masivno paralelno sekvencioniranje), sa postignutim nivoom od 30 - 60 miliona čitanja.

Preciznost MPS je limitirana iznosom ciljanog čitanja.

Veći broj čitanja omogućava veću snagu testa. Niz sa manjim iznosom čitanja pokazuje neprihvatljivo visoke stope lažno negativnih rezultata.

PrenatalSafe® (NIPT) test koristi tehnologiju sa 30-60 miliona čitanja, u odnosu na druge testove koji primenjuju tehnologiju sa manje od 10 miliona...

Više čitanja znači veću preciznost.

sidebar image

 

Kao najkompletniji i najprecizniji test današnjice, PRENATALSAFE® KARYO PLUS (NIPT) koristi 60 miliona čitanja, što mu i omogućava da analizira sve hromozome i proverava prisutnost anomalija ( aneuploidije,  strukturne promene i mocrodelecije), sa tačnošću većom od 99%!

Koristeći snagu dubljeg sekvenciranja (30-60 miliona čitanja), PrenatalSafe® (NIPT) test daje sigurnost i obezbeđuje :

  • Eliminisanje nepotrebnih odbacivanja uzoraka
  • Smanjenje potrebe za novim uzorcima
  • Izbegavanje dodatnih zahteva za uzorke očeva
  • Brzo izdavanje rezultata (3 dana)
  • Veću preciznost - smanjenje stope lažno negativnih rezultata
  • Donju granicu Fetalne Frakcije (FF) od 2% (kod drugih NIPT testova donja granica je >4%)