NEKOLIKO ČINJENICA NA KOJE BI STE MORALI DA OBRATITE PAŽNJU

Oblast genetike i genetskog testiranja je nova i dosta nepoznata veoma velikom broju budućih roditelja. Oni su u situaciji da su, trazeći najpovoljniji NIPT (neinvazivni prenatalni test) kojim bi sebi osigurali mirnu trudnoću, “izbombardovani” mnogim novim, potrebnim i nepotrebnim informacijama u kojima je jako teško snaći se. Zato smo, sa željom da im pomognemo i usresredimo ih na ono najvažnije, naveli nekoliko osnovnih činjenica na koje bi morali da obrate pažnju, a svakako pre bilo kakvog udubljivanja u razne tabele o preciznosti, tačnosti, uspešnosti i cena testova:

  • Po važećoj medicinskoj regulativi u Srbiji, ne postoji nikakav vid kontrole odnosno provere NIPT testova koji se nude na našem tržištu, kao ni kontrole podataka koji se navode u opisu tih testova!  Jedini način da se uverite u kvalitet nekog testa, za koji se na internet stranama ili u direktnom razgovoru sa predstavnicima tvrdi da je vrhunski, odnosno da li će zaista pružiti ono što bi trebalo da je najvažnije – proveren i siguran rezultat analize, je da se lično angažujete u tom smeru odnosno da obavite malo istraživanje na internetu.
  • Dakle, jedina provera i kontrola NIPT testova je ona koja postoji u zemljama u kojima posluju Laboratorije koje ih sprovode.
  • Otuda je najvaznije da ukucate ime testa na web pretraživaču, i lako utvrdite koje se strane otvaraju, odnosno u kojim zemljama se obavlja testiranje trudnica tim testovima. Iznenadićete se da pojedini testovi postoje samo na tržištu Srbije (otvaraju se samo Srpske strane)! A u Srbiji nema kontrole… Prva sumnja bi bila na podatke o tačnosti, preciznosti… tih testova koji se nalaze na njihovim web stranama, odnosno šta je izvor tih podataka kada test postoji samo za Srpsko tržište…
  • Svaki test se radi u nekoj od stranih laboratorija. Neophodno je ući na web strane tih laboratorija, i proveriti da li se podaci poklapaju. Opet ćete se iznenaditi da na web prezentacijama tih laboratorija često ne postoje testovi za koje se tvrdi da se rade u saradnji sa njima, odnosno laboratorija često ni nema mogućnosti da radi ono što se tvrdi da se radi sa njima u saradnji! (npr. test ispituje 5 hromozomskih parova, a laboratorija zvanično radi NIPT test sa samo 3 para!).
  • Sumirajući rezultate vašeg malog istraživanja po internetu napravićete jasnu razliku izmedju testova koji se zvanično, pod istim imenom (i kvalitetom koji nude) rade u razvijenim zemljama sveta, odnosno da postoje testovi koji su samo za naše tržište...
  • Naravno, u narednom koraku će cena testova imati uticaj na eventualni izbor laboratorije gde ćete uraditi NIPT test.
  • Svako ko se opredeli da uradi NIPT, radi to da bi obezbedio mirnu trudnoću, i eliminisao bilo kakav vid “lutrije” u pogledu provere zdravstvenog stanja svog deteta. Zato je jako važno da, kada se opredelite da radite NIPT, to uradite kvalitetnim, proverenim testovima, i to treba da bude glavna vodilja prilikom njihovog odabira.

Sve ovo dobija pun smisao uz podatak da je već bilo nekoliko slučajeva u Srbiji da je neki NIPT test utvrdio odsustvo anomalija kod fetusa, a da se potom rodilo dete upravo sa anomalijama koje su bile predmet testiranja!