Analiza Mikrobioma Endometrijuma ENDOMETRIOME

ENDOMETRIOME

Procena mikrobioma endometrijuma radi poboljšanja reproduktivnog ishoda kod infertilnih pacijenata

title back

 

VAŽNOST PROCENE MIKROBIOMA ENDOMETRIJUMA

title line

Balans bakterija u endometrijumu je ključan faktor uspešne embrio transplantacije. U normalnim uslovima, u endometrijumu su uglavnom prisutne različite vrste Lactobacilus kolonija. Prisustvo disbiotskih ili patogenih bakterija mogu promeniti mikrobiom endometrijuma i poremetiti okruženje uterusa, uzrokujući neuspešnost implantacije i prekid trudnoće.

Patogene bakterije

 

Disbiotske bakterije

 

Optimalni mikrobiom

 

PATOGENE BAKTERIJE

Ove bakterije uzrokuju infekciju, koja dovodi do neuspešnosti implantacije i ponovljenih prekida trudnoće.

DISBIOTSKE BAKTERIJE

Mikrobiomski imbalans je povezan sa neuspešnim embrio implantacijama.

OPTIMALNI MIKROBIOM

Balansirani mikrobiom poboljšava reproduktivnu prognozu, što rezultira povećanom šansom za postizanje trudnoće i njeno uspešno iznošenje.

Najčešće navođen primer patologije koja je nastala promenom mikrobioma endometriuma je hronični endometritis (HE). HE karakteriše stalna inflamacija mukoze endometrijuma, uzorkovana prisustvom patogenih bakterija u šupljini uterusa. Obzirom da je HE obično asimptomatičan i nedektabilan putem vaginalnog ultrazvuka, često se ne primeti. Smatra se da je učestalost HE kod infertilnih pacijentkinja oko 39%; odnosno, na osnovu izveštaja je učestalost HE 60% kod pacijentkinja sa ponovljenim prekidom trudnoće odnosno 66% kod pacijentkinja sa ponovljenim neuspehom implantacije.

patologije koja je nastala promenom mikrobioma endometriuma

title back

NOVA DIMENZIJA PROCENE ENDOMETRIJUMA KOJA MOŽE DA POBOLJŠA (UNAPREDI) REPRODUKTIVNI ISHOD KOD VAŠEG PACIJENTA

title line

 

Endometriomeje skrining test koji procenjuje mikrobiom endometrijuma, čime se poboljšava klinički menadžment infertilnih pacijenata

Endometriome test može da odredi da li je  mikrobiomsko okruženje u uterusu optimalno za embrio implataciju. U zavisnosti od rezultata, prepručuje se embrio transfer ili tretman antibiotikom i probiotikom, ako je potrebno, kako bi se obnovio optimalan mikrobiom.

Endometriometest omogućava kompletan uvid u sastav bakterija u endometrijumu, izveštavajući o 10 najzastupljenijih bakterija koje se nalaze u endometrijumu, kao i identifikujući 8 najčešćih patogena koji uzorkuju hronični endometritis (HE)

Endometriome test takođe detektuje hronični endometritis uzorkovan bakterijama i pomaže lekarima u odabiru adekvatnog tretmana antibioticima - probioticima.

EndometriomeENDOMETRIOME

 

 

title back

 

 

PREDNOSTI

 

 

 

 

Endometriomemože da odredi procenat lactobacillus-a koji je prisutan u endometrijumu, a radi poboljšanja reproduktivnog ishoda.

Endometriomeće definisati da li je mikrobiomno okruženje u uterusu optimalno ili ne za embrio implantaciju.

Ako Lactobacillus nije dominantan u endometrijumu, izveštaj Endometriome testa će preporučiti odgovarajući tretman.

Endometriome takođe detektuje najčešće patogene bakterije koje uzorkuju hronični endometritis, uz preporuku odgovarajućeg tretmana antibiotikom - probiotikom.

 

title back

 

 

INDIKACIJE ZA TESTIRANJE

 

 

 

Endometriomemože biti koristan kod:

Pacijenti sa ponovljenim neuspehom implementacije Pacijenti sa ponovljenim prekidom trudnoće Za svaku pacijentkinju koja želi da zatrudni

 

title back

 

METODOLOGIJA

title line

 

Endometriome  test koristi najnoviju NEXT GENERATION SEQUENCING tehnologiju kojom određuje kompletan profil mikrobioma endometrijuma iz uzorka endometrijumskog tkiva ili fluida. Takođe pruža informaciju o detekciji i procentu specifičnih bakterija koje uzrokuju HE.

Tehnologija se zasniva na ekstrakciji DNK  a zatim amplifikaciji i barkodiranom sekvencioniranju 7 hipervariabilnih regiona (V2, V3, V4, V6, V7, V8, i V9) iz 16S ribozomalne RNK (rRNK) gena bakterije.

Ovaj gen bakterije, sačuvan kod svih bakterija, predstavlja devet variabilnih regiona sa DNK senkvencijama specifičnim za vrste. Ovo omogućuje taksonomski zadatak i relativnu kvantifikaciju svake bakterije koja je prisutna u uzorku.

KAKO SE ENDOMETRIOME SPROVODI

Za Endometriometest je potreban mali uzorak endometrijuma.

KAKO SE ENDOMETRIOME SPROVODI
Uzorak Endometrijuma 1. Uzorak Endometrijuma ( biopsija tkiva endometrijuma ili endometrijalna tečnost).
2. DNK Ekstrakcija
Next generation sequencing 3. Next generation sequencing (NGS) analiza
Izveštaj

4. Izveštaj daje informaciju o mikrobiomu endometrijuma i predlaže peronalizovani tretman, koji može da obuhvata:

  • Antibiotsku terapiju
  • Probiotike i Lactobacillus radi obnove optimalnog mikrobioma
Embrio transfer u  optimalni mikrobiom

5. Embrio transfer u optimalni mikrobiom

 

Uzorci

 

 

ENDOMETRIOME test se može raditi iz male količine biopsije endometrijuma ili endometrijumske tečnosti

ENDOMETRIOME test se može raditi između 15og i 25og dana prirodnog ciklusa, ili tokom faze sekrecije uterusa u HRT ciklusu

 

 

 

Izveštaj

ENDOMETRIOME test izveštaj će pružiti informaciju o celokupnom mikrobiomskom okruženju unutrašnjosti uterusa. Podrazumeva:

  • Procenat Lactobacilla u uzorku endometrijuma
  • Procenat najčešće zastupljenih bakterija detektovanih u uzorku endometrijuma
  • Da li je mikrobiom endometrijuma normalan ili abnormalan
  • Detektovanje i procenat specifičnih bakterija koje uzrokuju HE ( (Enterococcus spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Mycoplasma spp. and Ureaplasma spp).
  • Detektovanje i procenat patogena koji su povezani sa seksualno prenosivim infekcijama (Chlamydia and Neisseria spp).
  • Preporuku za probiotsku/antibiotsku terapiju, po zahtevu

 

RAZUMEVANJE REZULTATA ENDOMETRIOME TESTA

POZITIVAN REZULTAT

 

POZITIVAN REZULTAT

Identifikacija disbiotskih ili patogenih bakterija, sa dominirajućim NELactobacillus (<90%) mikrobiotom endometrijuma.

Detekcija specifičnih bakterija koje uzrokuju HE (Enterococcus spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Mycoplasma spp, and Ureaplasma spp) ili patogena koji su povezani sa seksualno prenosivim infekcijama (Chlamydia and Neisseria spp).

Rezultat ovog testa je signifikantno povezan sa negativnim reproduktivnim ishodom (redukovan stepen implantacije kao i povećan stepen pobačaja)

NEGATIVAN REZULTAT

 

NEGATIVAN REZULTAT

Mikrobiom endometrijuma je normalan ( Lactobacillus dominantan endometrijum, sa visokim procentom Lactobacilla, >=90%).

 

5 LAKIH KORAKA

Naručivanje

 

Naručite ENDOMETRIOME kit za transport.
Popuna informacija

 

Popunite sve tražene informacije u okviru TRF i priložite potpisanu Izjavu Informisane Saglasnosti pacijenta.
Uzorak

 

Kolektujte uzorak (biopsija endometrijuma ili endometrijalna tečnost).

Transport uzorka

 

Pošaljite uzorak u Genoma Lab.
Izveštaj

 

Primite Izveštaj u roku od samo 10 dana.

ENDOMETRIOME Analiza Mikrobioma Endometrijuma

 

 

 

REŠENJE ZA REPRODUKTIVNU GENETIKU NAPREDNOM MOLEKULARNOM DIJAGNOSTIKOM UZ UPOTREBU NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE

 

Prednosti Test se radi u Italiji
(Rim ili MIlano)
20-to godišnje iskustvo u molekularnoj dijagnostici
Laboratorije su akreditovane sa ISO 17025 sa revolucionarnom tehnologijom
Preko 200.000 genetskih testova godišnje
Prednosti Kratak period sprovođenja testa: 10 dana
Personalizovano genetsko savetovalište:
razmatranje genetskih rezultata i rizika u porodici sa ekspertima u oblasti genetike
Test se radi u celom svetu
Posvećen naučni tim.
Brojni naučni članci objavljeni u internacionalnim časopisima