Otkriva 23,8% aneuploidija više od ostalih NIPT testova

Neinvazivni prenatalni testovi (NIPT) koriste DNK fetusa kako bi ispitali (ne)postojanje anomalija. Za tu svrhu koriste uzorak krvi majke u kojoj se nalaze DNK i majke i fetusa. Količina DNK fetusa u uzorku majčine krvi se naziva Fetalna Frakcija (FF), i obeležava se u procentima.

Svi NIPT testovi imaju donju granicu količine FF ispod koje nisu u mogućnosti da obave ispitivanje, i kod velike većine ta granica je 4%FF. Dakle, ukoliko u uzorku ima manje količine FF od 4%, uzorak se označava nemerljivim i zahteva se ponovljeno uzorkovanje.
To može odložiti dijagnozu aneuploidije, potencijalno limitirajući reproduktivne opcije majki 50?60% od ponovljenih analiza je prijavljeno da daju rezultat (Pergament et al., 2014)
NIPT sa visokim minimumom FF nisu indikovani za gojazne žene.

PrenatalSafe® detektuje aneuploidije čak i sa niskom količinom Fetalne Frakcije (FF do2%)! Odnosno 23,8% aneuploidija više je detektovano sa PrenatalSafe® testom kod koga je donja granica  FF 2%!

sidebar image

Naučna literatura i međunarodne smernice od nedavno se slažu da treba obratiti posebnu pažnju na uzorke fetusa sa niskim fetalnim frakcijama (FF) jer se smatraju da su pod većim rizikom ( 4 do 10 puta ) na postojanje hromozomskih aneuploidija, odnosno učestalost aneuploidija se povećava od 4 do 10 puta u uzorcima sa niskim Fetalnim Frakcijama!

Koristeći 4 % kao donju granicu za Fetalnu Frakciju, kod ostalih NIPT testova se isključuju uzorci pod većim rizikom od aneuploidija!

Sa PrenatalSafe® testom Fetalna Frakcija (FF) se utvrđuje i prikazuje u izveštaju!